Sacrificial Obedience

Share these post to others

Philippians 2:5-8

Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness.

And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death– even death on a cross!

Obeying the call of Jesus Christ requires sacrifice, as noted in Philippians 2:5-8, He has humbled Himself to be in the human likeness even though He is God.

Si Jesus ay nasa isang napaka-taas na kalagayan pero hinubad Niya ito at pumunta sa mga tao dito sa lupa upang mag-lingkod. He came to serve not to be serve.

Matthew 20:28
Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.

Ang halimbawa na ito ng Panginoong Hesus ang dapat tularan ng bawat lingkod ng Diyos. Ito rin ay itunuro ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. 2 Corinthians 11:16-33.

Bagamat siya ay isang Pariseo-Philippians 3:5 at isang Roman Citizen, Acts 22:25-30, na noong panahon niya ay mga privileged na klase ng tao. Iniwan ni Paul ang ganoong kalagayan to suffer in serving in the call of our God Jesus. That is Obedience with Sacrifice.

Sa panahon natin na malaya tayong nakaka-pamuhay bilang isang Kristiyano, Paano ba ang Sacrifice?

    • Sacrifice In Daily Prayer – Pananalangin ng regular sa Panginoon sa kabila ng ating kaabalahan, pagod sa trabaho, kawalan ng tulog at ibang mga bagay na hindi naman masama. Ang pananalangin ng may kapangyarihan ay hindi madaling gawin araw-araw. Dahil hindi natin ito naka-sanayan, sa pag-sisimula ay marami tayong kailangan iwanan. Kagaya ng panonood ng TV, pag-lilibang kasama ang mga malapit na kaibigan, mahabang tulog, minsan may mga masasarap na pagkain na kailangan mong palampasin at marami pang iba.

 

    • Sacrifice Sa Oras Sa Pamilya. – To follow Jesus sa mga ipinagagawa Niya sa atin bilang servant o tagapag-lingkod, may mga oras tayo na dapat ay sa pamilya mo na ibibigay but kailangan mong i-spend sa mga gawin. Oras para sa anak, ibinibigay natin sa mga inaakay na tao palapit kay Jesus. Oras para sa asawa, ipinapalit natin ay oras para sa gawain. Oras para sa mga kapatid. Pero sa kabila ng lahat ng pagpapagod na ito, Panginoon pa rin ang nagbibigay ng kasiyahan sa buong pamilya.

 

    • Sacrificing the Self – Tinatawag din ito na Crucufying the Self. I think, this is the sacrifice that most of the servants are not fully able to obey. Dahil nangangailangan ito ng matinding kagustuhan na sumunod sa ating Panginoon. Paano ba ito ginagawa? Let’s go to number 4.

 

    • Sacrifice in Fasting. – Doon sa number one, may sinabi ako na pag-iwas sa masasarap na pagkain. Ang totoo nyan, kapag sinabi mong fasting, ito ay higit pa sa pag-iwas sa pagkain. Involve din dito ang pag-limot sa sarili. Yung parang nag-huhubad ka ng masikip na damit, mahirap di ba? You need to bend yourself para maalis yung damit. Ganyan din ang fasting, You need to bend your spiritual muscles to be able to complete your covenant with God. Mahirap ito sa kalooban, lalong mahirap ito sa katawan, sa kulo ng tiyan, sa panginginig ng laman, sa pagkahilo na hindi mo naman sana nararanasan, pero dahil sa matinding kagustuhan mo na maka-sunod sa Panginoon ay tanggap mo at willing ka na gawin. Because of that intentional will to obey God, you are more than eager to sacrifice your appetite and need to eat.

Ang Sacrifice sa tingin ko ay pag-gawa ng mga bagay para sa kaluwalhatian ng Panginoon ng ikaw bilang isang sumusunod ay nasasaktan at nahihirapan. Hindi ito yung gawain na kung kailan mo lang magustuhan at maibigan gawin.

Nakikita dito yung consistent ka, hindi ka umaabsent sa gawain na iyon, ginagawa mo rin ito sa lahat ng pagkakaraon, masaya ka man o malungkot, nasa pag-hihirap, nasa kasaganaan, gutom man o busog, may araw man o sa gabi, maaliwalas man o may mga bagyo sa buhay.

Lahat ng pagkakataon handa ka pa rin ipag-patuloy ang gawain ng Panginoon bilang pag-sunod mo sa Kanya. At ginagawa mo ito ng may kasiyahan sa puso.

Eto pa ang malaking bahagi ng Sacrificial Obedience. – Sa kabila ng iyong pagsunod sa lahat ng pagkakataon, kagaya ng nasabi ko sa taas, may hirap man o ginhawa, ang success ng lahat ng ito, ang victory, ang lahat ng papuri, ang pasasalamat ng mga napag-pala ay hindi natin kinukuha kundi ibinigay natin sa ating Panginoon. Siya naman talaga ang may gawa ng lahat ng ito.

Ang mga sinabi ko sa taas ay ilan lamang na pwede nating ipaka-hulugan sa Sacrificial Obedience, o pagsunod ng may pasakit sa sarili. Marami pa tayong maidadagdag.

Nawa, tayong lahat ay sumunod sa ating Diyos na Buhay. At pare-parehong matuto kung paano ang tunay na pag-sunod sa Kanya.

To you all be the Glory, Come Jesus !


Share these post to others


Your feedback is important to me, leave a reply :