For Out of the Abundance of the Heart the Mouth Speaks.

Share these post to others

Kung ano ang laman ng puso, ang sobra, yung hindi na natin ma-contain, ay lumalabas sa ating bibig sa pamamagitan ng ating mga salita.

The heart of a man dictates his thoughts.

Paano ito nangyayari?

Suriin natin ang ating mga salita na palagi nating bukang-bibig.

Kung ano ang meaning ng ating mga sinasabi, ito ay overflow lamang ng laman ng ating mga puso.

Ito ay nangangahulugan na kung ang sinasabi natin ay magaganda, ang laman ng puso natin ay pawang magaganda. At the same time, kung ang sinasabi natin ay hindi magaganda, of course, iyun kase ang laman ng puso natin.

Magbigay tayo ng practical example, tingnan natin ang ating mga sarili, yung sudden burst of emotions, ano ang nasasabi natin kapag tayo ay nagalit? Hindi ba’t hindi magagandang salita?

Tingnan naman natin kapag tayo ay masaya, hindi ba’t kasiyahan din ang ating mga nasasabi?

Now, palalimin natin ng kaunti. Kumustahin natin ang ating mga thoughts, yung palagi natin naiisip at sinasabi. Mas marami ba tayong thoughts at mga words na mabubuti?

Paano kung ang lagi nating bukang-bibig ay hindi magaganda? Ang sabi sa title ng post na ito, mula sa laman ng ating puso, ang sobra dito ay umaapaw o lumalabas sa ating bibig.

Pwede natin siguro i-grupo ang mga laman ng ating puso, ating suriin alin ang mas nakararami. Sa isang side yung mabubuti, sa isang side naman yung mga hindi mabubuti.

Importante yung laman dahil mula dyan sa mga laman ng ating puso ay may aawas o lalabas.

Hindi lahat ay kaya nating sabihin pero may mga bagay na hindi natin kayang pigilan at ito ay kusang umaawas. Mayroon kaseng mga bagay sa puso natin na naitatago, pero kapag sobra na, hindi na ito mapipigilan.

Ibig sabihin kusa itong lumalabas ng hindi natin namamalayan. Out of the abundance of the heart, ibig sabihin ito ay marami at ang lumalabas lang ay yung mga sobra, yung hindi na natin kayang pigilan.

Mula sa maraming laman ng puso, ang sobra dito ay lumalabas sa ating bibig. Nagiging words ang mga sobra dahil umaapaw ito mula sa ating puso papunta sa ating bibig.

May malaking epekto ang ating mga sinasabi sa mga tao na nakakarinig.

Kapag galit ang sinabi natin, huwag nating asahan na matutuwa ang nakakarinig. Natural na galit din ang magiging epekto nito.

Ganun din ang mga mangyayari sa iba pang klase ng emotions na ating ilalabas sa pamamagitan ng salita. Ito ay nakaka-hawa sa nakakarinig.

Kapag puno ng magagandang bagay ang puso natin, dito magmumula ang magagandang bagay sa ating isip, at natural na kapag napuno ng magagandang bagay ang ating isipan, hindi na ito mapipigilan at kusa itong lalabas dahil ito ay magiging salita ng ating bibig.

Makikita ito sa ating social media feed. Dahil hindi natin kayang pigilan ang laman ng ating puso, at kung mahilig tayo mag-post sa social media, kahit papaano, ito ay makaka-influence sa mga post natin.

Pero ang higit na maganda, ito ay kusang maririnig ng ating mga kausap, mararamdaman ito ng mga tao na malalapit sa atin. Sa tahanan, sa trabaho, sa eswelahan. Tandaan natin, basta may kausap tayong tao, kung ano ang laman ng ating puso, ito ay makikita nila, mararamdaman nila, maririnig nila at mai-influence sila.

spongeAng puso ng tao ay parang sponge. Ang sponge kapag hindi pa nababasa, nag-aabsorb ito ng tubig pero kapag napuno na siya at patuloy mong nilagyan ng tubig, hindi na siya mag-aabsorb, aawas na lang ng kusa ang tubig. At kapag piniga mo ang basang sponge, lalabas ang tubig na na-absorb niya.

Ganyan din ang puso ng tao, kung ano ang palagi nating nakikita, naririnig, binabasa, pinapanood, ina-absorb ito ng ating puso. Kaya kapag palagi kang nanonood ng mga may galit na panoorin, marami nito sa mga tele-serye sa panahon natin, galit din ang pupuno sa iyong puso.

Kung ikaw ay kabataan na mahilig sa malaswang babasahin o panoorin, huwag mong asahan na mapupuno ng mabubuting bagay ang iyong thoughts. Natural kalaswaan ang nakikita ng mata, papasok yan sa iyong puso at lalabas sa iyong mga salita.

Sa panahon natin na maraming hindi magagandang pangyayari o infuences, how can our hearts be filled with good tidings?

Isa lang ang nakikita kong solusyon, yan ay ang pag-lapit sa ating Diyos na Buhay.

Kay Lord Jesus matatagpuan ang mga magagandang bagay na pwedeng pumuno sa ating puso.

Siya rin ang nagtatama ng mga hindi magagandang bagay na ginagawa natin na hindi natin namamalayan ay nakaka-influence sa ating puso.

Si Jesus din ang natuturo kung saan ka makakakita ng mga magagandang bagay na magandang i-absorb ng ating puso.

Kaya, ikaw kapatid na nakakabasa nito, gusto kong sabihin na nais kang pagpalain ng ating Panginoon. Kung nakikita at nararamdaman mo na kailangan ng pagbabago sa iyong mga salita, kung ninanais mo na magkaroon ng bagong magandang pananaw sa buhay. Lumapit ka kay Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananalangin.

Sa seryoso at may masidhing damdamin na pananalangin, diringgin ka ng ating Diyos na Buhay. Gawin nating araw-araw ang pananalangin hanggang mapuno at umapaw ng magagandang bagay ang puso natin.

Si Hesus lamang ang may kakayahan na pumuno sa puso ng isang tao ng mga makabuluhan at magagandang bagay. Hayaan natin na punuin ng Panginoon ang puso natin ng mga maka-langit na bagay.

Kapag si Hesus ang pumuno sa ating puso ng mga magagandang bagay, hindi tayo magpupumilit mag-salita ng magagandang salita, kusa natin itong sasabihin. Dahil hindi natin ito kayang pigilan, kusa itong lalabas sa ating bibig sa pamamagitan ng salita.

 

Mat 12:34 For out of the abundance of the heart the mouth speaks.

Hallelujah to the Lord!!


Share these post to others


Post Your Comments :